card

"XMF" GALLERY

XMF TV

Бид ХУУР ХӨГЖМИЙН НААДАМ ТББ - ыг 2017 онд үүсгэн байгуулж жил бүр хөгжимд хайртай олон мянган залууcыг нэгтгэж өөр өөр уур амьсгалтайгаар XMF хөгжмийн наадам зохион байгуулдаг.

XMF хөгжмийн наадам нь нийгэм рүүгээ эерэг мессежээр зөв зүйлд уриалах, Төв Азийн бүс нутгийн жуулчдыг Монгол улс руугаа татах, олон улсын хөгжмийн наадмын стандартыг Монголдоо нэвтрүүлж дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн томоохон хөгжмийн наадам болох зорилготой юм.

YOUTUBE CHANNEL - Д НЭГДЭХ