card

БИДНИЙ ТУХАЙ

XMF нь 2017 оноос эхлэн жил бүр хөгжимд хайртай олон мянган залууcыг нэгтгэж хөгжмийн олон талт уур амьсгалыг бүтэн өдрийн турш хөгжмийн наадмаар дамжуулан мэдрэх боломжтой.

Хөгжмийн наадам нь олон улсын хөгжмийн наадмын стандартыг Монголдоо нэвтрүүлж дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Төв-Ази бүс нутгийн томоохон хөгжмийн наадам болох зорилготой.

XMF БУЮУ ХУУР ХӨГЖМИЙН НААДАМ НЬ

ХАНДЛАГАА ӨӨРЧИЛЬЕ

Манай улсын хувьд байгаль орчин, газар зүйн тулгамдаж буй асуудлын нэн тэргүүнд экологийн шилжилт, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүмүүний буруутай үйлдлээс ой мод, ногоон байгууламжийн асуудлууд үүсэж цаашлаад эрүүл мэнд, амьдрах орчинд сөрөг нөлөөг шууд үзүүлсээр байгаа тул 2021 оны дөрөвдүгээр сараас эхлэн “Хандлагаа өөрчилье 2067” аянг байгаль орчиноо нөхөн сэргээх, хамгаалах, нийтийн эзэмшил газрыг зөв боловсон ашиглах, эерэг нөлөөллийг бий болгох зорилттойгоор амжилттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.